Podrobnosti záznamu

Název
    Moravikum dyjské klenby - kadomské předpolí variského orogénu
Údaj o odpovědnosti
    Petr Batík
Další názvy
    Moravicum of the Thaya Dome - Cadomian Foreland of Variscan Orogen
Autor
    Batík, Petr
    Batík, Petr, 1938-
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 74, č. 3
Strany
    7
    s. 363-369
Rok
    1999
Poznámky
    1 obr., 34 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    antiklinorium
    dyjská klenba
    moravikum
    proterozoikum
    stáří absolutní
    tektogeneze
    tektonika bloková
    vrásnění kadomské
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Rakousko-Niederösterreich
Klíčové slovo
    Dyjské
    Kadomské
    Klenby
    Moravikum
    Orogénu
    Předpolí
    Variského
Abstrakt (česky)
   Regionální studie,návrh nového členění jv.okraje Českého masívu
Abstrakt (anglicky)
   Moravicum of the Thaya Dome - Cadomian Foreland of Variscan Orogen

   The tectonic development of the eastern margin of the Bohemian Massif is discussed. The Moravicum of the Thaya Dome is described as a transitional zone between the Moldanubian Proterozoic and the Proterozoic of the Brunovistulicum. The Moldanubian Proterozoic was completely reworked during the Variscan orogeny, whereas in the Brunovistulian Proterozoic such Variscan overprint could not be observed
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014