Podrobnosti záznamu

Název
    Moravské vinice na mapách
Další názvy
    Moravian vineyards on the topographical maps.
Autor
    Suk, Miloslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Austrian maps
    current maps of the vineyards.
    first Comenius map
    Mapping of the vineyards in Moravia
Klíčové slovo
    Mapách
    Moravské
    Vinice
Abstrakt (česky)
   Moravské vinice byly na mapách znázorňovány od 17. století, kdy poprvé Komenský použil dosud frekventovanou mapovou značku. Velkou důležitost mělo v té době znázornění vinic pro berní rejstříky a pro mapy rakouského generálního štábu. Specializované mapy moravských vinic byly vytištěny na počátku 20.století.
Abstrakt (anglicky)
   The first map of the vineyards in Moravia is the Comenius map from the beginning of the 17. century in the 18. and 19. century the map are important for the strategy and the special maps of the vineyards are compilet from the beginning of the 20.century.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012