Podrobnosti záznamu

Název
    Morfologická variabilita dentálních znaků u populace knovízské kultury.
Další názvy
    The morphological variability of dental traits among the Knoviz population.
Autor
    Bejdová, Šárka
    Velemínský, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2008
Zdrojový dokument - monografie
    Memoriál prof. J. Matiegky a prof. J. Malého, Sborník Hrdličkova muzea člověka
Výraz tezauru
    biological variability
    Bronze Age population in the Central Europe
    dental morphological traits
    Knoviz culture
Klíčové slovo
    Dentálních
    Knovízské
    Kultury
    Morfologická
    Populace
    Variabilita
    Znaků
Abstrakt (česky)
   Příspěvek je věnován biologické variabilitě dentálních morfologických znaků u knovízské populace, jejíž nositelé žili na našem území v období mladší doby bronzové. Zaměřili jsme se především na výskyt znaků týkajících stavby korunek zubů. U těchto znaků se předpokládá genetický podklad a jejich výskyt lze chápat jako populačně specifický. Stranová asymetrie ve frekvenci výskytu dentálních morfologických variet prokázána nebyla. Statisticky významný rozdíl ve frekvenci výskytu variet u mužů a žen rovněž prokázán nebyl. Výjimkou je počet kořenů u prvních premolárů, kde u mužů se u většiny prvních premolárů vyskytovaly dva kořeny (67% mužů), kdežto u žen jeden kořen (87% žen).
Abstrakt (anglicky)
   Czech lands during the late period of the Bronze Age. We focused primarily on the incidence of traits relating to tooth crown morphology. It is assumed that the genetic foundation of such traits and their incidence is population specific. Neither side asymmetry nor statistically significant sexual differences in the incidence of dental morphological traits were verified. The number of roots at the first premolars forms an exception, in which most male first premolars had two roots (67% of males) and female first premolars usually had only one root (87% of females).
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012