Podrobnosti záznamu

Název
    Morfostrukturní analýza a geomorfologický vývoj reliéfu údolí řeky Nedvědičky v okolí Pernštejna
Další názvy
    Morphostructural analysis and geomorphological development of the Nedvědička River valley near Pernštejn