Podrobnosti záznamu

Název
    Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy)
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Pánek
Další názvy
    Morphostructural analysis of the Czech part of the Čantoryjská hornatina Hilly Region (The Slezské Beskydy Mts.)
Autor
    Pánek, Tomáš, 1977-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 106, č. 3
Strany
    s. 148-165
Rok
    2001
Poznámky
    10 obr., 2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    551.2
    551.4
    912
Skupina konspektu
    55
    912
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    křída
    mapa geomorfologická
    morfostruktura
    neotektonika
    pohyb svahový
    tektonika zlomová
    údolí
    uplift
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Nýdek (Frýdek-Místek, Třinec)
    Slezské Beskydy
Klíčové slovo
    Analýza
    Beskydy
    Čantoryjské
    části
    české
    Hornatiny
    Morfostrukturní
    Slezské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012