Podrobnosti záznamu

Název
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Lysenko
Další názvy
    Morfotectonic analysis of the Šumava National Park using radar satellite images
Autor
    Lysenko, Vladimír, 1940-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004
Strany
    S. 16-21
Poznámky
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    55(1)
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    dálkový průzkum Země
    fotogeologie
    kontrola tektonická
    lineace
    mapa geologická
    moldanubický pluton
    moldanubikum Šumavy
    morfostruktura
    paleoreliéf
    reliéf
    tektonika zlomová
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Šumava
Klíčové slovo
    Analýza
    Morfotektonická
    NP
    Radarových
    Satelitových
    Snímků
    Šumava
    Využitím
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012