Podrobnosti záznamu

Název
    Morfotektonické rysy reliéfu v povodí Horní Jihlavy
Údaj o odpovědnosti
    Břetislav Balatka, Václav Přibyl, Vít Vilímek
Další názvy
    Morphotectonic features of the relief in the drainage area of the upper Jihlava River
Autor
    Balatka, Břetislav, 1931-
    Přibyl, Václav, 1937-
    Vilímek, Vít, 1959-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 105, č. 3
Strany
    s. 276-285
Rok
    2000
Poznámky
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    551.2
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    denudace
    eroze říční
    krystalinikum
    moldanubický pluton
    moldanubikum západní Moravy
    morfostruktura
    neotektonika
    pluton
    povodí
    reliéf
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Jihlava (řeka)
Klíčové slovo
    Horní
    Jihlavy
    Morfotektonické
    Povodí
    Reliéfu
    Rysy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    24. 11. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012