Podrobnosti záznamu

Název
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
Autor
    Lokajíček, Tomáš
    Rudajev, Vladimír
    Vilhelm, Jan
Konference
    Regionální konference: Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky (13. : 30.03.2004-01.04.2004 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava
Strany
    s. 239-246
Poznámky
    Projekt: GA205/04/0088, GA ČR
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR
    Překlad názvu: Possibility of total fracturing forecasting of loaded rock samples on the base of ultrasonic emission analysis
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    correlation analysis
    stress
    ultrasonic emission
Klíčové slovo
    Analýzy
    Emise
    Horninových
    Možnost
    Předpovědi
    Rozrušení
    Totálního
    Ultrazvukové
    Vzorků
    Základě
    Zatěžovaných
Abstrakt (česky)
   Ultrazvuková emise vyvolaná zatěžováním horninových vzorků byla podrobena korelační analýze. Vzrůst hodnot autokorelačních koeficientů a jejich tendence k lineárnímu poklesu prokazují redistribuci napětí ve vzorku, ke kterému dochází po vzniku silnějšího ultrazvukového děje.
Abstrakt (anglicky)
   The ultrasonic emission, generated by rock samples loading, was subjected to autocorrelation analysis. The increase of autocorrelation coefficients and the tendency to their linear decrease is evidence of redistribution of stress in the sample, which occurs after stronger ultrasonic events. The above-mentioned parameters have a precursory character.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012