Podrobnosti záznamu

Název
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
Další názvy
    Possibility of total fracturing forecasting of loaded rock samples on the base of ultrasound emission analysis
Autor
    Lokajíček, Tomáš
    Rudajev, Vladimír
    Vilhelm, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series
Svazek/č.
    Roč. 4, č. 2
Strany
    7
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Correlation analysis, ultrasonic emission, loaded rock samples
Klíčové slovo
    Analýzy
    Emise
    Horninových
    Možnost
    Předpovědi
    Rozrušení
    Totálního
    Ultrazvukové
    Vzorků
    Základě
    Zatěžovaných
Abstrakt (česky)
   Využití korelační analýzy řad dějů ultrazvukové emise k posouzení napěťově-deformačního stavu zatěžovaného horninového vzorku.
Abstrakt (anglicky)
   The use of autocorrelation analysis of ultrasonic emission event series for an assesment of stress-strain state of loaded rock samples
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012