Podrobnosti záznamu

Název
    Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
Údaj o odpovědnosti
    Vlastimil Myslil, Josef V. Datel
Další názvy
    Prospects for tapping deeper sources of geothermal energy
    Use of deeper sources of geothermal energy
Autor
    Datel, Josef
    Datel, Josef, 1963-
    Myslil, Vlastimil
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 59, č. 8
Strany
    5
    s. 303-307
Rok
    2009
Poznámky
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Klasifikační znak
    550.3
Skupina konspektu
    550
    620.9
Předmětová skupina
    Český masiv
    elektrárna
    energie geotermální
    stavby podzemní
    technologie
    tepelný tok
    vrt hluboký
    Západní Karpaty
    zdroje energetické
Výraz tezauru
    Czech Republic
    geothermal energy
    HDR
Geografické jméno
    Česko
    země světa
Klíčové slovo
    Energie
    Geotermální
    Hlubších
    Možnosti
    Využití
    Zdrojů
Abstrakt (česky)
   Zdroje geotermální energie hlubších částí zemské kůry tvoří významnou část ekologicky přijateloných obnovitelných zdrojů energie. Článek poskytuje přehled dosavadních aktivit využití enerrgie systémem HDR a hodnotí území ČR z hlediska perspektivního využirfí geotermální energie
Abstrakt (anglicky)
   The sources of geothermal energy situated in the deepoer strata of Earth's crust constitute an important part of environmentally acceptable, renewable energy resources. The paper evaluates the Czech territory from the aspects of prospective use of geothermal energy.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    4. 6. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012