Podrobnosti záznamu

Název
    Nález druhu Cetorhinus parvus (Elasmobranchii) ve chvalčovských vrstvách předmagurské jednotky na Moravě (25-14, Valašské Meziříčí)
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Bubík
Další názvy
    Found of Cetorhinus parvus (Elasmobranchii) in the Chvalčov Beds of the Fore-Magura Unit in Moravia
Autor
    Bubík, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 3
Strany
    s. 51-52
Rok
    1996
Poznámky
    1 obr., 12 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    Elasmobranchii
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    oligocén
Geografické jméno
    Chvalčov (Kroměříž)
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    25-14
    Cetorhinus
    Chvalčovských
    Druhu
    Elasmobranchii
    Jednotky
    Meziříčí
    Moravě
    Nález
    Parvus
    Předmagurské
    Valašské
    Vrstvách
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012