Podrobnosti záznamu

Název
    Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna (12-41 Beroun)
Údaj o odpovědnosti
    Karel Žák, Vasilis Teodoridis, Jakub Sakala
Další názvy
    Find of flora in Tertiary sediments near Karlštejn
Autor
    Sakala, Jakub
    Teodoridis, Vasilis
    Žák, Karel, 1957-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 47-49
Rok
    2003
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    flóra
    geologie regionální
    mapa geologická
    miocén
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    sedimentace fluviální
    terciér
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Karlštejn (Beroun)
Klíčové slovo
    12-41
    Beroun
    Flóry
    Karlštejna
    Nález
    Sedimentech
    Terciérních
Abstrakt (anglicky)
   A small relict of Tertiary fluvial sediments covers an area of about 1 km2 near Karlštejn, 25 km SE of Prague. Paleontological dating of sediments was missing until now. The sediments have been attributed either to the Pliocene, based on the lithological similarity. The recent find abundant flora impressions in a clay intercalation, and a piece of silicified wood in a sandy horizon, is similar to floras of 'Hlavačov gravel and sand' near Rakovník, Klínec near Všenory, and Sulava near Černošice. The found flora remnants indicate the sedimentation of Tertiary fluvial sediments near Karlštejn during the Late Oligocene/Early Miocene
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 7. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012