Podrobnosti záznamu

Název
    Nález holocenní malakofauny na Lopatě - Milínov, Plzeňsko
Autor
    Hlaváč, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Erica
Svazek/č.
    Roč. 13, -
Strany
    s. 43-48
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: record of Holocene malacofauna at Lopata site by Milínov, Plzeň region
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    fossil molluscs
    Holocene
    Plzeň Region
Klíčové slovo
    Holocenní
    Lopatě
    Malakofauny
    Milínov
    Nález
    Plzeňsko
Abstrakt (česky)
   Holocenní měkkýši zjištění v archeologickém objektu na Lopatě představují soubor druhů s různými ekologickými nároky. Vedle převažujících lesních prvků byly zjištěny druhy otevřených formací (Truncatellina cylindrica) a druhy mezofilní. Environmentální analýza dokládá přítomnost mozaiky lesních a otevřených stanovišť a suťových poloh. Ve srovnání se stavem recentní malakofauny Lopaty je zřejmé, že ve fosilním záznamu jsou zachyceny obdobné charakteristiky, přestože druhově je tanatocenóza chudší.
Abstrakt (anglicky)
   During the archaeological excavation at Lopata site by Milínov, Plzeň region, there has been found interesting Holocene malacofauna. Woodland elements were dominated and accompanied by open-country species Truncatellina cylindrica together with several mesophilous elements. Fossil molluscan assemblage corresponds with present-day malacofauna and forms palaeoenvironmental conditions relativelly similar to the current ones.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012