Podrobnosti záznamu

Název
    Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast (12-41 Beroun)
Údaj o odpovědnosti
    Radek Mikuláš, František Vacek
Další názvy
    A find of the ichnogenus Zoophycos at Klonk near Suchomasty (international stratotype of the Silurian-Devonian boundary, Czech Republic)
Autor
    Mikuláš, Radek
    Vacek, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 135-136
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr., 1 obr., 2 fot. příl., 6 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    Barrandien
    devon
    geologie regionální
    ichnofosilie
    mapa geologická
    pražská pánev
    silur
    stratigrafická hranice
    stratotyp
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Suchomasty (Beroun)
Klíčové slovo
    12-41
    Beroun
    Ichnorodu
    Jedince
    Klonku
    Nález
    Suchomast
    Zoophycos
Abstrakt (anglicky)
   A specimen of the ichnogenus Zoophycos from GSSP of Silurian-Devonian boundary at Klonk near Suchomasty is described. The find points to the limited feeding-filtering activity of specialized in-fauna on quiet-water, consolidated, firm substrate of the bottom
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012