Podrobnosti záznamu

Název
    Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
Údaj o odpovědnosti
    Miloslav Mikuš, Vladimír Hoffman, Viktor Höschl, Zdeněk Trdlička
Další názvy
    Discovery of a new ore type in the gneisses in the northern part of the Kutná Hora ore district
    Nachodka orudenenija novogo tipa v gnejsach severnoj časti Kutnogorskogo rudnogo rajona
Autor
    Hoffman, Vladimír
    Höschl, Viktor
    Mikuš, Miloslav
    Trdlička, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Technologie, geochemie
Svazek/č.
    Roč. 24
Strany
    s. 129-142
Rok
    1989
Poznámky
    4 obr., 2 tab.
    Anglické, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Technol. Geochem.
Klasifikační znak
    550.8
Předmětová kategorie
    geochemie rudních ložisek
    geofyzikální metody v rudní geologii
    horniny vzniklé metamorfózou acidních hornin
    metalogeneze, mineralizace
    oblast tepelsko-barrandienská
    rudní minerály
    sulfidy, selenidy, teluridy, arsenidy, antimonidy, bismutidy
    zpracování a interpretace magnetometrických dat
Klíčové slovo
    části
    Kutnohorského
    Nález
    Nového
    Revíru
    Rudního
    Rulách
    Severní
    Typu
    Zrudnění
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012