Podrobnosti záznamu

Název
    Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
Údaj o odpovědnosti
    Jana Nedomová
Další názvy
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Autor
    Nedomová, Jana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 49, mimoř. č.
Strany
    s. 103-104
Rok
    2003
Poznámky
    1 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    551.7
    599
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    jeskyně
    krasová výplň
    kvartér pražské plošiny
    Mammalia
    muzeum
    paleontologie
    pleistocén
    Rodentia
    sbírka
    silur
    terasa
    zóny biostratigrafické
    zuby
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Srbsko (Beroun, Beroun)
Klíčové slovo
    Castor
    Castoridae
    Chlum
    čeleď
    Lokality
    Mammalia
    Nálezy
    Rodentia
    Rodu
    Srbska
    Trogontherium
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012