Podrobnosti záznamu

Název
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
Údaj o odpovědnosti
    Jindřich Hladil
Další názvy
    Outlines of Variscan tectonic rotation with deep dislocation of the crust
Autor
    Hladil, Jindřich, 1953-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 5
Strany
    s. 46-49
Rok
    1998
Poznámky
    3 obr., 22 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    bohemikum
    devon
    kůra zemská
    moravskoslezská oblast
    paleozoikum-svrchní
    příkrov
    rotace desek
    tektonika zlomová
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
    Západní Karpaty
    zóna střižná
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Hlubokém
    Kůry
    Moravě
    Nástin
    Porušení
    Rotace
    Tektonické
    Variské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012