Podrobnosti záznamu

Název
    Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti
Další názvy
    A proposal on lithostratigraphy of Cenozoic volcanic rocks in Eastern Bohemia
Autor
    Cajz, Vladimír
    Pécskay, Zoltán
    Rapprich, Vladislav
    Schnabl, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    6
Rok
    2009
Výraz tezauru
    lithostratigraphy, paleomagnetism, K-Ar dating, Jičín volcanic field
Klíčové slovo
    Litostratigrafie
    Návrh
    Neovulkanitů
    Oblasti
    Východočeské
Abstrakt (česky)
   V jičínském vulkanickém poli byla vymezena dvě vulkanogenní souvrství: trosecké (svrchní miocén; 15,7-18,3/24,6? Ma) a kozákovské (spodní pliocén; 4,6-5,2 Ma). Obě souvrství jsou zastoupena produkty strombolské a freatomagmatické vulkanické aktivity se zachovanými relikty struskových/tufových kuželů a maarových kráterů vyplněných lávou(trosecké) a lávy s přívodem (kozákovské). Radiometrická data byla upřesněna s využitím výsledků paleomagnetického výzkumu.
Abstrakt (anglicky)
   A proposal on lithostratigraphy of Cenozoic volcanic rocks in Eastern Bohemia
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014