Podrobnosti záznamu

Název
    Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě
Další názvy
    Comments on the pollen analysis of the Quaternary sediments at Mikulčice (southern Moravia)
Autor
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Quaternary, sediments, pollen analyses, stratigraphy, southern Moravia
Klíčové slovo
    Analýze
    Jižní
    Kvartérních
    Mikulčic
    Moravě
    Několik
    Poznámek
    Pylové
    Sedimentů
Abstrakt (česky)
   Zhodnocení kvartérního palynologického výzkumu jak přirozených, tak antropogenních sedimentů bylo provedeno na významné archeologické lokalitě Mikulčice (jižní Morava). Pylová analýza navazovala na předchozívýzkumy Svobodové, Jankovské a Kaplana. Touto analýzou bylo zjištěno, že ve sporném místě nejde o paleomeandr řeky Moravy, ale pouze vytěženou depresi.
Abstrakt (anglicky)
   Comments on the pollen analysis of the Quaternary sediments at Mikulčice (southern Moravia)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014