Podrobnosti záznamu

Název
    Některé adsorpční a technologické vlastnosti přírodních, tepelně upravených a sodou aktivovaných bentonitů z ložisek Ginovci a Rankovci, Jugoslávie
Další názvy
    Some technological and adsorption properties of natural, thermally treated and soda-activated bentonite from the Ginovci and Rankovci deposits, Yugoslavia