Podrobnosti záznamu

Název
    Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Opletal, Emil Jelínek, Vratislav Pecina, Karel Pošmourný, Eva Poubová
Další názvy
    Metavolcanites of the SE part of the Lugicum, their geochemistry and geotectonic interpetation
Autor
    Jelínek, Emil, 1943-
    Opletal, Mojmír
    Pecina, Vratislav, 1961-
    Pošmourný, Karel, 1938-
    Poubová, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Geologie
Svazek/č.
    Roč. 45
Strany
    s. 37-64
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Geol.
Předmětová skupina
    amfibolit
    břidlice zelená
    Český masiv
    keratofyr
    orlicko-kladské krystalinikum
    vzácné zeminy
    zábřežské krystalinikum
Geografické jméno
    ČSFR
    ČSFR-Čechy
    Morava
Klíčové slovo
    části
    Geochemie
    Geotektonická
    Interpretace
    Jihovýchodní
    Lugika
    Neovulkanity
Abstrakt (česky)
   Bazické metavulkanity novoměstského, staroměstského, zábřežského a letovického krystalinika mají subalkalický charakter, felzické metavulkanity mají vápenato-alkalický charakter. Petrologie studovaných hornin byla diskutována na základě stopových prvků, zejména obsahů vzácných zemin. Podle mafických metavulkanitů všechny čtyři jednotky pravděpodobně vznikly v prostředí s kůrou oceánského typu.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012