Podrobnosti záznamu

Název
    The new approach to quarry reclamation with the respect of application of landscape character
Další názvy
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)