Podrobnosti záznamu

Název
    New cephalopod limestone horizon in the Ludlow (Gorstian, lower L. scanicus Biozone) of the Prague Basin (Bohemia, Perunica)
Další názvy
    Nový obzor hlavonožcového vápence v ludlowu (gorst, spodní biozóna L. scanicus) z pražské pánve (Čechy, Perunika)
Autor
    Kříž, Jiří
    Manda, Štěpán
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bolletino della Societa Palaeontologica Italiana
Svazek/č.
    Roč. 46, č. 1
Strany
    13
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Silurian, Ludlow, Cephalopod limestones, Bivalvia, Cephalopoda, Palaeoecology
Klíčové slovo
    Basin
    Biozone
    Bohemia
    Cephalopod
    Gorstian
    Horizon
    Limestone
    Lower
    Ludlow
    New
    Perunica
    Prague
    Scanicus
Abstrakt (česky)
   Z pražské pánve (Čechy) byl popsán nový obzor hlavonožcových vápenců z ludlovu (gorst, biozóna L. scanicus). Obsahuje nové mlžové společenstvo Cardiola donigala - Slava sathon a hlavonožcovou asociaci Pseudocycloceras duponti - Kionoceras doricum.
Abstrakt (anglicky)
   From the Prague Basin (Čechy, Perunica) was described new cephalopod limestone horizon from the Ludlow, Gorstian, lower L. scanicus Biozone. It contains the Bivalvia dominated Cardiola donigala - Slava sathon Community and cephalopod Pseudocycloceras duponti - Kionoceras doricum Assemblage.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014