Podrobnosti záznamu

Název
    A new conodont zonation of the Pragian Stage (Lower Devonian) in the stratotype area (Barrandian, central Bohemia)
Autor
    Slavík, Ladislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Newsletters on Stratigraphy
Svazek/č.
    Roč. 40, 1/2
Strany
    s. 39-71
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GP205/02/P014, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Nová konodontová zonace pragu (spodní devon) ve stratotypové oblasti (Barrandien, střední Čechy)
    Rozsah: 33 s.
Předmětová kategorie
    Barrandian, central Bohemia
    Lower Devonian
    Pragian conodont faunas
Klíčové slovo
    Area
    Barrandian
    Bohemia
    Central
    Conodont
    Devonian
    Lower
    New
    Pragian
    Stage
    Stratotype
    Zonation
Abstrakt (česky)
   Na základě výsledků studia konodontových faun pragu ze stratotypové oblasti pražského stupně je navržena alternativní konodontová biozonace pragu. Konodontová fauna získaná ze 187 vzorků z 13 profilů a lokalit potvrzuje, že tzv. standardní globální konodontová zonální škála, která zahrnuje zóny sulcatus, kindlei a pireneae není použitelná ve vlastní stratotypové oblasti pragu. Nově navržená zonace je třístupňová, zahrnuje zóny steinachensis, serratus a celtibericus, a umožňuje dobrou korelaci s některými Barrandienu příbuznými oblastmi. Nejlepším indikátorem, pro bázi klasického (německého) emsu v Barrandienu je nástup taxonu Latericriodus bilatericrescens gracilis Bultynck
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012