Podrobnosti záznamu

Název
    New knowledge on the gold-bearing mineralization in the endocontact zone of the Central Bohemian Pluton SE of Příbram
Další názvy
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)