Podrobnosti záznamu

Název
    New localities of mafic pyroclastics from the north margin of the Permian Levín Volcanic Field (Lower Rotliegend) of the Krkonoše Piedmont Basin.
Další názvy
    Nové lokality mafických pyroklastik severního okraje permského levínského vulkanického pole (spodní rotliegend) podkrkonošské pánve