Podrobnosti záznamu

Název
    New outcrops in the Rudice ponor valley (southwestward of Jedovnice town)
Další názvy
    Nové odkryvy v údolí k Rudickému propadání (jihozápadně od Jedovic) (24-41 Vyškov)