Podrobnosti záznamu

Název
    New sapropelite layers in the Petřkovice Member of the coal-bearing Carboniferous in the Czech part of the Upper Silesian Basin from the Staříč allotment
Další názvy
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč