Podrobnosti záznamu

Název
    New type of Cu mineralization in the Devonian Limestone of the Prague basin
Další názvy
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve