Podrobnosti záznamu

Název
    Niekoľko poučení z globálnej tektoniky, postupne ustálených a použiteľných v podmienkách Karpát
Údaj o odpovědnosti
    M. Mahel
Autor
    Maheľ, Michal
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK)
Strany
    s. 19-20
Poznámky
    Příloha k "Poznatkům účastníků 28. MGK": Zprávy o zasedáních vybraných asociací, komisí a orgánů při 28. MGK
Klasifikační znak
    061.3
    551.2
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    kolize desek
    konference
    litosféra
    ofiolity
    ostrovní oblouk
    subdukce
    tektonika desková
    terán
    Západní Karpaty
Klíčové slovo
    Globálnej
    Karpát
    Niekoľko
    Podmienkách
    Postupne
    Poučení
    Použiteľných
    Tektoniky
    Ustálených
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 10. 2013
Datum importu
    20. 5. 2014