Podrobnosti záznamu

Název
    Nivní uloženiny Dyje u Micmanic : 34-13 Dyjákovice
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Další názvy
    Overbank sediments in the Dyje River floodplain near Micmanice village
Autor
    Havlíček, Pavel, 1944-
    Smolíková, Libuše, 1932-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    s. 5-6
Rok
    2004
Poznámky
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    hlína
    holocén
    kvartér moravských úvalů
    meandr
    mikromorfologie půdní
    povodeň
    půda fosilní
    půda pseudoglejová
    sedimentace fluviální
    štěrk
    záplavová niva
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Micmanice (Znojmo, Znojmo)
Klíčové slovo
    34-13
    Dyjákovice
    Dyje
    Micmanic
    Nivní
    Uloženiny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 11. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012