Podrobnosti záznamu

Název
    Nová data o mořských hvězdicích (Echinodermata) svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Žítt
Další názvy
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Autor
    Žítt, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 49, mimoř. č.
Strany
    s. 67-68
Rok
    2003
Poznámky
    2 obr.
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
    562/569
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Asteroidea
    česká křídová pánev
    diverzita druhová
    Echinodermata
    kolínský faciální vývoj
    křída-svrchní
    paleontologie
    prostředí přílivové
    vltavo-berounský faciální vývoj
Geografické jméno
    Chrtníky (Pardubice, Přelouč)
    ČR-Čechy
    Kladno-Vrapice
    Kutná Hora-Karlov
    Neratovice (Mělník, Mělník)
    Radim (Kolín, Kolín)
    Velim (Kolín, Kolín)
Klíčové slovo
    Cenomanu-spodního
    české
    Data
    Echinodermata
    Hvězdicích
    Křídové
    Mořských
    Nová
    Pánve
    Svrchního
    Turonu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012