Podrobnosti záznamu

Název
    Nová data o svrchnoenomanské tafocenóze lokality Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
Další názvy
    New data on the Late Cenomanian taphocoenose at Kuchyňka near Brázdim (Bohemian Cretaceous Basin)