Podrobnosti záznamu

Název
    Nová interpretace geologických, geotechnických, hydrogeologických a hydrologických bezpečnostních kritérií pro umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření po havárii v jaderné elektrárně Fukushima-Daiichi
Autor
    Cílek, Václav
    Havlín Nováková, D.
    Štuller, J.
Konference
    Hydrogeochemia ´13. Aktualne problemy hydrogeochemii : miedzynarodowa konferencja naukowa (14. : 20.06.2013-21.06.2013 : Sosnowiec, Polsko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Aktualne problemy hydrogeochemii : XIV międzynarodowa konferencja naukowa Hydrogeochemia '13
Strany
    S. 28-31
Poznámky
    Překlad názvu: New interpration og geological, geotechnical and hydrological safety criteria for emplacement of a new nuclear plants and important sources of nuclear irradiation after the Fukushima disaster.
    Rozsah: 4 s. : P
Předmětová kategorie
    Decree of the SÚJB No 215/1997 Coll.
    Fukushima-Daiichi accident
    nuclear facilities
    nuclear power plant
    siting criteria
Klíčové slovo
    Bezpečnostních
    Elektrárně
    Fukushima-Daiichi
    Geologických
    Geotechnických
    Havárii
    Hydrogeologických
    Hydrologických
    Interpretace
    Ionizujícího
    Jaderné
    Jaderných
    Kritérií
    Nová
    Po
    Umísťování
    Velmi
    Významných
    Záření
    Zařízení
    Zdrojů
Abstrakt (česky)
   Havárie v jaderné elektrárně Fukushima-Daiichi v březnu 2011, která byla spuštěna zemětřesením a následnou vlnou tsunami, vyvolala mezinárodní diskusi o jaderné bezpečnosti. Rozvinula se polemika o vyhodnocování přírodních jevů, které se mohou vzájemně kombinovat, o zlepšení nezávislého bezpečnostního dozoru nad jadernými zařízeními a velký důraz je kladen na transparentnost celého procesu povolování umísťování jaderného zařízení, jeho výstavby a uvedení do provozu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a k očekávanému počátku řízení o povolení k umístění jaderných zařízení 3. a 4. bloku v lokalitě Temelín v r. 2012, byla během let 2011-2012 znovu interpretována a aktualizována bezpečnostní kritéria Vyhlášky 215/1997 Sb., která se týkají geologických, geotechnických, hydrogeologických a hydrologických charakteristik.
Abstrakt (anglicky)
   The accident in the Japanese nuclear power plant Fukushima-Daiichi in March 2011 (triggered by the earthquake and followed tsunami) caused international debate on the safety of nuclear energy usage. Countries operating with nuclear facilities have acceded to update the safety criteria for siting nuclear facilities, which are enshrined in the Czech legislation in Decree of the SÚJB No. 215/1997 Coll. Geological, hydrogeological, geotechnical and hydrological criteria was updated on based on the latest scientific knowledge and in comparison with documents IAEA. The review was processed transparently and discussed at meetings with the participation of experts from several institutions and publicity presented at a press conferenceon June 6, 2012 in Prague. The practical result of detailed elaboration and updating safety criteria is Safety guide BN-JB-1.14, 2012, currently used in licensing proces of siting of new 3 and 4 block of power plant Temelín.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    23. 10. 2014