Podrobnosti záznamu

Název
    Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy)
Autor
    Nekovařík, Č.
    Svoboda, P.
    Žítt, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2002, -
Strany
    s. 50-51, Příloha V
Rok
    2003
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN. ISBN tohoto svazku: 80-7075-610-1.
    Projekt: GA205/99/1315, GA ČR
    Překlad názvu: New hardgrounds in the Upper Cretaceous sediments at Čenkov (central Bohemia)
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Bohemian Cretaceous Basin
    hardgrounds
    sedimentology
Klíčové slovo
    Čechy
    Čenkov
    Hardgroundy
    Křídě
    Lokality
    Nové
    Střední
    Svrchní
Abstrakt (česky)
   Nově zjištěné hardgroundy jsou na lokalitě Čenkov vyvinuty v nejsvrchnější poloze svrchnocenomanských vápenců, tvořících část výplně deprese skalního podkladu. Hardgroundy leží ve 3 sblížených úrovních; jejich mineralizace (fosfatizace, glaukonitizace), koroze, bioeroze a inkrustace epibionty je mimořádně dobře vyvinuta.
Abstrakt (anglicky)
   Remarkable hardgrounds in bioclastic limestones forming a part of the Late Cretaceous sedimentary fill of a rocky bottom depression were recently discovered in the Čeňkov quarry near Kralupy nad Vltavou (central Bohemia). There closely spaced hardgrounds are developed in about the 15-40 topmost centimetres of the rock. Effects of corrosion, bioerosion (by boring bivalves), mineralization (mainly phosphatization), and encrustation (by epifauna) are well developed. The hardgrounds are of late cenomanian age, but the uppermost (youngest) of them went through a period of partial destruction at the onset of the early Turonian marly sedimentation.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012