Podrobnosti záznamu

Název
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Sejkora, Radek Škoda, Pavel Škácha, Bohuslav Bureš a Zdeněk Dvořák
Další názvy
    New mineralogical find at the Sn-W deposit Cínovec, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    New mineralogical finds at the Sn-W deposit Cínovec, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
Autor
    Bureš, Bohuslav
    Dvořák, Zdeněk
    Dvořák, Zdeněk, 1959-
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Škácha, Pavel
    Škoda, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 17, č. 2
Strany
    8
    s. 23-30
Rok
    2009
Poznámky
    2 diagr., 7 fot., 7 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    550.3/.4
    622.3
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    asociace minerální
    crandallit
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    florencit
    fosforečnany
    goyazit
    krušnohorský pluton
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    minerály supergenní
    rudy Sn
    rudy W
    složení chemické
Výraz tezauru
    crandallite-group minerals
    Czech Republic
    Sn-W deposit Cínovec
    thometzekite
    walpurgite
Geografické jméno
    Cínovec (Teplice, Teplice)
    Čechy severní (Česko)
Klíčové slovo
    Cínovec
    Česká
    Horách
    Krušných
    Ložisku
    Mineralogické
    Nálezy
    Nové
    Republika
    Sn-W
Abstrakt (česky)
   Vzácné supergenní minerály ze skupiny crandallitu (florencit-(Ce), goayzit, crandallit), thometzekit a walpurgin byly nalezeny v materiálu z opuštěného Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách, severní Čechy, Česká republika. Minerály skupiny crandallitu vytváří silně zonální oranžové až červené krystaly do 0.4 mm v dutinách křemen - kasiterit - wolframitové žiloviny. Thometzekit vytváří žluté nebo žlutozelené agregáty do 2 mm v dutinách křemenné žiloviny v asociaci se segnititem, fluoritem, opálem a mixitem. Walpurgin byl nalezen jako skupiny dobře vyvinutých stébelnatých světle žlutých krystalů do 2 mm v dutině křemenné žiloviny. Fyzikální a chemická data pro všechny popsané minerální fáze jsou podána.
Abstrakt (anglicky)
   Rare supergene minerals of the crandallite-group (florencite-(Ce), goayzite, crandallite), thometzekite and walpurgite were found at the material from abandoned Sn-W deposit Cínovec, the Krušné hory Mountains, northern Bohemia, Czech Republic. Crandallite-group minerals form strongly zoned orange to red crystals up to 0.4 mm in cavities of quartz - cassiterite - wolframite gangue. Thometzekite forms yellow or yellow green aggregates up to 2 mm on cavities of quartz gangue in association with segnitite, fluorite, opal and mixite. Walpurgite was found as groups of well-formed lath-like light yellow crystals up to 2 mm in the length in cavity of quartz gangue. The physical and chemical data for all described mineral phases are given.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    30. 11. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012