Podrobnosti záznamu

Název
    Nové nálezy holocenních jezerních sedimentů v oblasti Fezzánu (Lybie)
Další názvy
    New finds of Holocene Lake Sediments in the Fezzán Region (Lybia)