Podrobnosti záznamu

Název
    Nové nálezy Luhops expectans (Barrande, 1852) (Trilobita) z barrandienského středního kambria (Čechy)
Další názvy
    New finds Luhops expectans (Barrande, 1852) (Trilobita) from Barrandian Middle Cambrian (Bohemia)