Podrobnosti záznamu

Název
    Nové nálezy rodu Ophisaurus (Reptilia, Anguidae) z miocénu západného Slovenska (ČSSR)
Další názvy
    New finds of the Genus Ophisaurus (Reptilia, Anguidae) from the Miocene of western Slovakia (Czechoslovakia)