Podrobnosti záznamu

Název
    Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě
Autor
    Nekovařík, Č.
    Peza, Luftulla Hasan
    Žítt, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 114-116
Rok
    2002
Poznámky
    Projekt: GA205/99/1315, GA ČR
    Překlad názvu: New finds of rudists on the Upper Cretaceous of Bohemia
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Bohemian Cretaceous Basin
    rudists
    Upper Cenomanian
Klíčové slovo
    české
    Křídě
    Nálezy
    Nové
    Rudistů
    Svrchní
Abstrakt (česky)
   Ve svrchnocenomanských sedimentech příbřežních facií byl zjištěn nový výskyt druhů Ichthyosarcolites cf ensis POČTA, Radiolites undulatus (GEINITZ), Araeopleura sp. a Caprina cf. striata POČTA.
Abstrakt (anglicky)
   Late Cenomanian deposits of the rocky-coast and nearshore facies provided new material of rudist of the species Ichthyosarcolites cf. ensis POČTA, Radiolites undulatus (GEINITZ), Araeopleura sp. and Caprina cf. striata POČTA.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012