Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky k druhu Ectillaenus katzeri (Barrande, 1856) (Trilobita, šárecké souvrství, spodní darriwilian, pražská pánev)
Údaj o odpovědnosti
    Jana Slavíčková
Další názvy
    Ectillaenus katzeri (Barrande, 1856) - new data (Trilobita, Šárka Formation, lower Darriwilian, Prague Basin)
Autor
    Slavíčková, Jana
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Strany
    s. 103-104
Rok
    1998
Poznámky
    1 obr., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    alometrie
    Barrandien
    krunýř
    ordovik-spodní
    pražská pánev
    Trilobita
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    1856
    Barrande
    Darriwilian
    Druhu
    Ectillaenus
    Katzeri
    Nové
    Pánev
    Poznatky
    Pražská
    Souvrství
    Spodní
    šárecké
    Trilobita
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012