Podrobnosti záznamu

Název
    Nové poznatky o karpatské předhlubni v oblasti Nové Hvězdlice-Milonice
Údaj o odpovědnosti
    Kamil Dohnal
Další názvy
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat : sborník referátů z 10. konference o mladším terciéru : Brno 27. - 28. 4. 1992 (Variant.)
Autor
    Dohnal, Kamil
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Svazek/č.
    Roč. 15
Strany
    s. 131-135
Rok
    1993
Poznámky
    3 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    devon
    geologie regionální
    horniny karbonátové
    horniny klastické
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    litostratigrafie
    miocén-spodní
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    profil vrtný
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Milonice (Vyškov, Vyškov)
    Nové Hvězdlice (Vyškov, Vyškov)
Klíčové slovo
    Hvězdlice-Milonice
    Karpatské
    Nové
    Oblasti
    Poznatky
    Předhlubni
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012