Podrobnosti záznamu

Název
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice
Další názvy
    New radon in soil air reference sites in the Czech Republic
Autor
    Jáně, Zdeněk
    Matolín, Milan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2003
Zdrojový dokument - monografie
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Výraz tezauru
    Radon in soil air, radon reference sites in the Czech Republic
Klíčové slovo
    České
    Měření
    Nové
    Plochy
    Půdním
    Radonu
    Referenční
    Republice
    Vzduchu
Abstrakt (česky)
   Referenční plochy pro radon v půdním vzduchu v ČR, popis
Abstrakt (anglicky)
   Radon in soil air reference sites in the Czech Republic
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012