Podrobnosti záznamu

Název
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
Další názvy
    New results of the structural study of the Palaeozoic near Hranice
Autor
    Dvořák, V.
    Havíř, Josef
    Otava, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
Svazek/č.
    Roč. 10, č. září
Strany
    4
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Moravian-Silesian palaeozoic, Variscan compression, orientation of structures, folds, faults, cleavage
Klíčové slovo
    Hranic
    Nové
    Okolí
    Paleozoika
    Strukturního
    Studia
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Článek informuje o předběžných výsledcích strukturních měření v paleozoických sedimentech v okolí Hranic. Studovaný region zahrnuje jak kulmské sedimenty jv. okraje Nízkého Jeseníku tak i paleozoické vápence ve v. části bloku Maleníku. Geometrie struktur na jv. okraji Nízkého Jeseníku je spojena s asymetrickou vrásovo-násunovou stavbou. Kilometrové východovergentní vrásy byly pravděpodobně vytvořeny v průběhu deformace způsobené střižnými pohyby podél násunů. Veliksot zámků je velmi malá ve srovnání s velikostí vrásových ramen. V případě paleozoických vápenců na v. okraji bloku Maleníku nebyla diskutovaná vrásovo-násunová stavba pozorována. Vápence jsou ale také významně postiženy k Z až SZ ukloněnými zlomy (násuny). Odlišný styl deformace vápenců je pravděpodobně dán jejich odlišnou reologií.
Abstrakt (anglicky)
   New results of the structural study of the Palaeozoic near Hranice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014