Podrobnosti záznamu

Název
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
Další názvy
    New results of the structural study of Palaeozoic near Hranice
Autor
    Dvořák, Vojtěch
    Havíř, Josef
    Otava, Jiří
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002
Svazek/č.
    Roč. 10
Strany
    4
Rok
    2003
Klíčové slovo
    Hranic
    Nové
    Okolí
    Paleozoika
    Strukturního
    Studia
    Výsledky
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012