Podrobnosti záznamu

Název
    Nový nález fluoritové mineralizace u Přední Zvonkové v jižních Čechách
Údaj o odpovědnosti
    Milan Klečka, Vladimír Šrein
Další názvy
    A new occurrence of fluorite mineralization near Přední Zvonková in the Southern Bohemia
Autor
    Klečka, Milan
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 30, č. 1
Strany
    s. 29-35
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Předmětová skupina
    diagram (práškový, Laueho)
    fluorit
    spektrografie
    šumavské moldanubikum
    tektonika
    žíla rudní
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Přední Zvonková
Klíčové slovo
    Čechách
    Fluoritové
    Jižních
    Mineralizace
    Nález
    Nový
    Přední
    Zvonkové
Abstrakt (česky)
   V jižní části šumavského moldanubika byly nalezeny úlomky a balvany křemenno-fluoritové žiloviny s páskovanou texturou, které pravděpodobně odpovídají staroalpidní křemen-fluoritové formaci. Mineralizace je geneticky vázána na zpeřené struktury bavorského křemenného valu a je obdobou několika známých ložisek v NSR. Autoři přikládají tektonické schéma oblasti, výsledky semikvantitativní spektrální analýzy a d-hodnoty práškového diagramu.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012