Podrobnosti záznamu

Název
    Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou
Další názvy
    Present view on origin of Quaternary deposits in a filled valley between Liborřice and Kocanda
Autor
    Holásek, Oldřich
    Kadlecová, Renata
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Quaternary, Hydrogeology
Klíčové slovo
    Genezi
    Kocandou
    Kvartérních
    Libodřicemi
    Nový
    Pohled
    Sedimentů
    údolí
    Vyplňujících
Abstrakt (česky)
   Staré,téměř bezvodé přívalové údolí vyplňují 15 m mocné deluviofluviální, eolické a zejména polygenetické sedimenty. Podloží tvoří silně zvodnělé sedimenty korycanského souvrství.
Abstrakt (anglicky)
   Present view on origin of Quaternary deposits in a filled valley between Liborřice and Kocanda
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014