Podrobnosti záznamu

Název
    Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká Republika)
Údaj o odpovědnosti
    Lucie Měchová
Další názvy
    New taxonomical view of some aptychi of family Punctaptychidae around Jurassic/Cretaceous boundary from the Kurovice Quarry (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Autor
    Měchová, Lucie
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 97, č. 2
Strany
    s. 105-115
Rok
    2012
Poznámky
    3 obr., 2 fot., 1 pl.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    551.7
    56
Skupina konspektu
    56
Předmětová skupina
    aptychy
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura-svrchní
    křída-spodní
    litostratigrafie
    taxonomie
Geografické jméno
    Kurovice (Kroměříž, Holešov)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Aptychy
    čeledi
    Česká
    Hraničního
    Intervalu
    Jura/křída
    Karpaty
    Kurovice
    Lomu
    Nový
    Okolo
    Pohled
    Punctaptychidae
    Republika
    Taxonomický
    Vnější
    Západní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 8. 2014
Datum importu
    12. 9. 2014