Podrobnosti záznamu

Název
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
Další názvy
    New tectonic model for Pavlov hills (Western Carpathians)
Autor
    Melichar, Rostislav
    Poul, Ivan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005.
Strany
    1
Poznámky
    Akce: 2006/10/19 ; Slavonice
Výraz tezauru
    Tectonics Jurassic
Klíčové slovo
    Karpaty
    Model
    Nový
    Pavlovských
    Tektonický
    Vrchů
    Západní
Abstrakt (česky)
   Ve stavbě kopců v okolí Mukulova na jižní Moravě byla rozpoznána stupňovitá geometrie násunových zlomů. Elevace Svatého kopečku je tvořena mírně se ponořující antiklinálou, která byla vytvořena ve spojitosti s rampou na násunovém zlomu.
Abstrakt (anglicky)
   Flat-ramp-flat thrust geometry was recognized in Pálava Hills in the Outer Western Carpathians. Svatý kopečel Hill is formed by large slightly punging anticline formed in connection to ramp of thrust.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012