Podrobnosti záznamu

Název
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228
Další názvy
    New type of Cu mineralization in the Devonian Limestone of the Prague basin
Autor
    Malec, Jan
    Táborský, Zdeněk
    Žák, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 13, č. prosinec
Strany
    4
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Prague Basin, Devonian limestone, Cu-mineralization, djurleite, anilite, tenorite, covellite, malachite
Klíčové slovo
    13
    225-228
    Bull
    Cu
    Devonských
    Mineral.-petrolog
    Mineralizace
    Muz
    Nár
    Nový
    Odd
    Pánve
    Praha
    Pražské
    Typ
    Vápencích
Abstrakt (česky)
   V devonských vápencích Pražské pánve se rudní mineralizace prakticky nevyskytují. Oblast byla postižena rozsáhlou nízkoteplotní hydrotermální aktivitou, která vedla ke vzniku kalcitových žil, provázených dolomitizací okolních vápenců. Kromě hojného diagenetického pyritu a občasného výskytu pyritu byly dosud uváděny jen ojedinělé výskyty galenitu a výskyt sfaleritu v kalcitové žíle v oblasti Amerik (Cílek a Žák 1990). Doklady obohacení mědí v devonských vápencích Pražské pánve byly zjištěny v posledních letech. Zeman et al. (1996) nalezli ve vápencích pražského souvrství obohacení Fe, Mn, Ba, Sr, Cu, Co a Ni s obsahy mědi až 0.33 %. Žák et al. (2001) popsali zeleně zbarvené pseudomorfózy drobných fosílií obsahující až 2 % Cu. Masivnější mineralizace Cu však dosud nebyla z prostředí vápenců Českého krasu popsána. Ve vápencovém lomu u Kuchaříku jsme nalezli nápadnou Cu mineralizaci, která kromě karbonátů Cu malachitu a podřízeně azuritu obsahuje i sulfidy a oxidy Cu.
Abstrakt (anglicky)
   New type of Cu mineralization in the Devonian Limestone of the Prague basin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014